Sammen går vi ”ALL IN”

BAKGRUNDSHISTORIEN

Neste samling i: TELENOR ARENA

blank

BAKGRUNDSHISTORIEN

Den 23:e februari 2019 samlade The Send 58 000 människor på ett stadion i Orlando, Florida. Tillsammans med 250 000 deltagare online, deklarerade de krig mot likgiltighet och passivitet. Först med sina ord – sedan med sina handlingar.

Varje deltagare blev utmanad att involvera sig i ett av fem «missionsfält». Det erbjöds omedelbar uppföljning, som gjorde att många fick hjälp i hur de personligen kunde ta del i ett missionsengagemang – antingen i sina grannskap, på skolor, till samhällsansvar eller genom att viga sina liv till folkslag där Jesu namn aldrig har blivit nämnt.

Den 8:e februari 2020 arrangerades The Send i Brasilien, med uppskattningsvis 150 000 deltagare, samt långt över en miljon deltagare online.

Nu planeras The Send i Norge.

Den 23:e februari 2019 samlade The Send 58 000 människor på ett stadion i Orlando, Florida. Tillsammans med 250 000 deltagare online, deklarerade de krig mot likgiltighet och passivitet. Först med sina ord – sedan med sina handlingar.

Varje deltagare blev utmanad att involvera sig i ett av fem «missionsfält». Det erbjöds omedelbar uppföljning, som gjorde att många fick hjälp i hur de personligen kunde ta del i ett missionsengagemang – antingen i sina grannskap, på skolor, till samhällsansvar eller genom att viga sina liv till folkslag där Jesu namn aldrig har blivit nämnt.

Den 8:e februari 2020 arrangerades The Send i Brasilien, med uppskattningsvis 150 000 deltagare, samt långt över en miljon deltagare online.

Nu planeras The Send i Norge.

Om Oss

I Norge har väckelse och mission gått hand i hand i snart 200 år. Vi tror varje generation behöver bli kallad och engagerad till radikal efterföljelse av Jesus – dette är ett kall och ett engagemang som får praktiska följder. The Send kopplar kallelsen till tjänst genom att erbjuda praktiska steg och uppföljning till olika «missionsfelt», som grannskap, skolor, onådda folkslag etc. Vi tror att The Send Norway kan tjäna kyrkor och organisationer i Norge genom att förmedla radikal kallelse till människor, med fokus på efterföljelse och tjänst, samt praktisk uppföljning och ett tydligt «nästa steg». Vi tror inte The Send Norway enbart är ett event. Då hade vi inte orkat. Vi tror på The Send Norway eftersom det kan mobilisera – och aktivera – många människor till tjänst i Guds rike.

om oss

I Norge har väckelse och mission gått hand i hand i snart 200 år. Vi tror varje generation behöver bli kallad och engagerad till radikal efterföljelse av Jesus – dette är ett kall och ett engagemang som får praktiska följder. The Send kopplar kallelsen till tjänst genom att erbjuda praktiska steg och uppföljning till olika «missionsfelt», som grannskap, skolor, onådda folkslag etc. Vi tror att The Send Norway kan tjäna kyrkor och organisationer i Norge genom att förmedla radikal kallelse till människor, med fokus på efterföljelse och tjänst, samt praktisk uppföljning och ett tydligt «nästa steg». Vi tror inte The Send Norway enbart är ett event. Då hade vi inte orkat. Vi tror på The Send Norway eftersom det kan mobilisera – och aktivera – många människor till tjänst i Guds rike.

blank

planen

The Send Norway bygger på samma modell som i USA och Brasilien, där vi samlar många människor till ett möte på̊ tolv timmar, från kl. 10:00 – 22:00. Programmet går non-stop, med fokus på olika «missionsfält» som presenteras under dagen. Talare blir en god blandning av norska, europeiska, och internationella personer.

Det blir gott om tid till lovsång, sessioner med undervisning och förkunnelse, förbön och tid till personlig överlåtelse.

3 steg:

 1. PERSONLIG KOMMUNIKATION:
  Vi vill att alla deltagare, som har överlåtit sig till handling, ska få direkt uppföljnng av våra norska samarbetspartners.
 2. TRÄNING OCH KURSER:
  Våra norska samarbetspartners erbjuder olika kurser, program och bibelskolor, som kommer att vara ett naturligt nästa steg for de som önskar gå längre i det området de har överlåtit sig till.
 3. NÄSTA STEG:
  Våra norska samarbetsorganisationer kommer att erbjuda praktisk hjälp till hur man kan engagera sig i området man vill göra en skillnad i.

Målet är att det inte bara blir ett event, utan att det blir en långvarig förändring efter The Send.

planen

The Send Norway bygger på samma modell som i USA och Brasilien, där vi samlar många människor till ett möte på̊ tolv timmar, från kl. 10:00 – 22:00. Programmet går non-stop, med fokus på olika «missionsfält» som presenteras under dagen. Talare blir en god blandning av norska, europeiska, och internationella personer.

Det blir gott om tid till lovsång, sessioner med undervisning och förkunnelse, förbön och tid till personlig överlåtelse.

3 steg:

 1. PERSONLIG KOMMUNIKATION:
  Vi vill att alla deltagare, som har överlåtit sig till handling, ska få direkt uppföljnng av våra norska samarbetspartners.
 2. TRÄNING OCH KURSER:
  Våra norska samarbetspartners erbjuder olika kurser, program och bibelskolor, som kommer att vara ett naturligt nästa steg for de som önskar gå längre i det området de har överlåtit sig till.
 3. NÄSTA STEG:
  Våra norska samarbetsorganisationer kommer att erbjuda praktisk hjälp till hur man kan engagera sig i området man vill göra en skillnad i.

Målet är att det inte bara blir ett event, utan att det blir en långvarig förändring efter The Send.

OUTCOMES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

blank

outcomes

I snart 20 år har The Call fylt stadioner over hele USA, med et kall til bønn og faste for vekkelse i landet. I 2011 opplevde lederne for The Call at deres bønnebevegelse skulle forenes med misjonsbevegelsen.Som et svar på dette, samlet The Call i 2016, 70 000 mennesker til Azusa Now, et stort bønnemøte hvor deltagerne løftet sine sko som en symbolsk handling på at de var villige til å la seg sende dit Gud måtte kalle dem.

I etterkant av Azusa Now, samlet ledere for ulike kristne organisasjoner i USA seg for å be over veien videre. Hvor ville Gud lede? Hva kunne de gjøre for at evangeliet kan nå ut til alle verdens folkeslag?

Dette var begynnelsen til The Send.

blank

Samarbetspartners

Även om Youth With A Mission Norge är initiativtagare, vill vi inte att detta ska bli ett YWAM-event, men däremot ett arrangemang som ägs av en bred skara aktörer som tänker liknande om evangeliet, missionsbefallningen och Bibeln.

Vi tror samarbete definieras bäst som «olika gåvor – gemensam överlåtelse». För att kunna göra en skillnad för Guds rike i Norge, tror vi på samarbete, överlåtelse till varandra och en gemensam avsikt – trots olika arbetsformer, kulturer, mål och gåvor.

The Send Internationellt är en sammanslutning av följande nätverk, organisationer och rörelser: Circuit Riders, The Call, Youth with a Mission, Lifestyle Christianity, Christ for All Nations, Jesus Image och Dunamis.

The Send Norge leds av Youth With A Mission i Norge tillsammans med de norska samarbetspartnerna. Youth With A Mission i Norge är också ansvarig for allt innehåll tillsammans med norska samarbetsorganisationer.

blank

Samarbetspartners

Även om Youth With A Mission Norge är initiativtagare, vill vi inte att detta ska bli ett YWAM-event, men däremot ett arrangemang som ägs av en bred skara aktörer som tänker liknande om evangeliet, missionsbefallningen och Bibeln.

Vi tror samarbete definieras bäst som «olika gåvor – gemensam överlåtelse». För att kunna göra en skillnad för Guds rike i Norge, tror vi på samarbete, överlåtelse till varandra och en gemensam avsikt – trots olika arbetsformer, kulturer, mål och gåvor.

The Send Internationellt är en sammanslutning av följande nätverk, organisationer och rörelser: Circuit Riders, The Call, Youth with a Mission, Lifestyle Christianity, Christ for All Nations, Jesus Image och Dunamis.

The Send Norge leds av Youth With A Mission i Norge tillsammans med de norska samarbetspartnerna. Youth With A Mission i Norge är också ansvarig for allt innehåll tillsammans med norska samarbetsorganisationer.

blank

registrera här

blank