Ringing med The Send

Hvorfor gjør vi dette?

Vi ønsker å følge opp hver deltager personlig.
Første steg er registrering gjennom appen.
Neste steg skjer nå – personlig kontakt.

Vårt mål er at deltagerne skal få hjelp og veiledning til å ta del i et misjonsengasjement – enten i sine nabolag, på skoler, ved bønn, bibelstudie eller ett av de andre seks fokusområdene.

Kom i gang

Logg inn på HubSpot https://hubspot.com
Det ble sendt ut e-post med invitasjon til å sette opp bruker i HubSpot den 16.06.2022.
Mangler du invitasjonen? Sjekk spam. Klikk på «Hjelp»-knappen nede til høyre og forklar problemet.

Telefonnummeret vi ringer fra: 40405825
Felles e-postkonto for å hente ut kode:
https://outlook.office.com
Brukernavn: [email protected]
Passord: TheSend2022

Dokumenter

Linker til opplæring:
  Webside: Oppsett av HubSpot punkt for punkt
  HubSpot trening, opptak fra 09.06.22
  01-Oppsett av HubSpot.mkv
  02-Oppsett av telefonnummer.mkv
  03-CallCenter.mp4
  >>> 04-Latest updates <<<

Utfordringer?

Vanskelige / Teologiske spørsmål
Prøv å holde deg til samtalen. Hvis de har vanskelige teologiske spørsmål som får samtalen bort fra målet, spør om de vil ha link til Lagets «Grill en kristen»-zoom. Der kan de diskutere og stille disse vanskelige spørsmålene.
Link: https://laget.zoom.us/j/84293546271 (send gjerne i epost til dem fra HubSpot).
Det er samme link hver dag. Denne er aktiv mellom 15.00-16.00, mandag 27 – fredag 1.juli.
(Noter at kontaktinfo ble gitt).
Suicidal
IKKE avslutt samtalen. Informer om at du vil ringe politi/ambulanse. Informer Teamleder. Noter hendelsen, og ta kontakt med oppfølgingstjenesten. Ikke fortsett ringing før du har pratet med noen.
Noen å prate med?
Ønsker personen noen å prate med? De kan få en samtale med en veileder. Spør om tillatelse til å dele personens navn og telefonnummer. Noter at du har spurt om dette.
Sende en melding til Ann-Helen Sperrud (95803934) med personens navn og tlf. Ann-Helen sørger for at de blir ringt opp av noen av våre veiledere / sjelesørgere.
Ønsker du å prate med noen etter en vanskelig eller utfordrende samtale? Kontakt din teamleder.

Hjelp!

Trenger du teknisk hjelp? Trykk «Hjelp»-knappen nede til høyre og beskriv problemet. Husk navn, mobilnummer og organisasjon.
Trenger du fremdeles hjelp? Ring YWAM IT 62574321.