Ringing med The Send

Hvorfor gjør vi dette?

Vi ønsker å følge opp hver deltager personlig.
Første steg er registrering gjennom appen.
Neste steg skjer nå – personlig kontakt.

Vårt mål er at deltagerne skal få hjelp og veiledning til å ta del i et misjonsengasjement – enten i sine nabolag, på skoler, ved bønn, bibelstudie eller ett av de andre seks fokusområdene.

Kom i gang

Logg inn på HubSpot https://hubspot.com
Det ble sendt ut e-post med invitasjon til å sette opp bruker i HubSpot den 16.06.2022.
Mangler du invitasjonen? Sjekk spam. Klikk på «Hjelp»-knappen nede til høyre og forklar problemet.

Telefonnummeret vi ringer fra: 40405825
Felles e-postkonto for å hente ut kode:
https://outlook.office.com
Brukernavn: [email protected]
Passord: TheSend2022

Dokumenter

Linker til opplæring:
  Webside: Oppsett av HubSpot punkt for punkt
  HubSpot trening, opptak fra 09.06.22
  01-Oppsett av HubSpot.mkv
  02-Oppsett av telefonnummer.mkv
  03-CallCenter.mp4
  >>> 04-Latest updates <<<

Utfordringer?

Vanskelige / Teologiske spørsmål
Prøv å holde deg til samtalen. Hvis de har vanskelige teologiske spørsmål som får samtalen bort fra målet, spør om de vil ha link til Lagets «Grill en kristen»-zoom. Der kan de diskutere og stille disse vanskelige spørsmålene.
Link: https://laget.zoom.us/j/84293546271 (send gjerne i epost til dem fra HubSpot).
Det er samme link hver dag. Denne er aktiv mellom 15.00-16.00, mandag 27 – fredag 1.juli.
(Noter at kontaktinfo ble gitt).
Suicidal
IKKE avslutt samtalen. Informer om at du vil ringe politi/ambulanse. Informer Teamleder. Noter hendelsen, og ta kontakt med oppfølgingstjenesten. Ikke fortsett ringing før du har pratet med noen.
Noen å prate med?
Ønsker personen noen å prate med? De kan få en samtale med en veileder. Spør om tillatelse til å dele personens navn og telefonnummer. Noter at du har spurt om dette.
Sende en melding til Ann-Helen Sperrud (95803934) med personens navn og tlf. Ann-Helen sørger for at de blir ringt opp av noen av våre veiledere / sjelesørgere.
Ønsker du å prate med noen etter en vanskelig eller utfordrende samtale? Kontakt din teamleder.

Hjelp!

Trenger du teknisk hjelp? Trykk «Hjelp»-knappen nede til høyre og beskriv problemet. Husk navn, mobilnummer og organisasjon.
Trenger du fremdeles hjelp? Ring YWAM IT 62574321.

We use cookies, to collect information about you for various purposes including: Functional Statistical Marketing. By clicking "accept", you consent for all these purposes.