Sammen går vi «ALL IN»

historien bak

Neste samling i: TELENOR ARENA

historien bak

23. februar 2019  samlet The Send 58 000 mennesker på̊ et stadion i Orlando, Florida. Sammen med 250 000 deltagere online, erklærte de kamp mot likegyldighet og passivitet. Først med sine ord – deretter med sine handlinger. Hver enkelt deltager ble utfordret til å involvere seg i ett av fem «misjonsfelt». Det ble gitt tilbud om umiddelbar oppfølging, som gjorde at mange fikk hjelp i hvordan de personlig kunne ta del i et misjonsengasjement – enten i sine nabolag, på skoler, til samfunnsansvar eller ved å vie sine liv til folkeslag der Jesu navn aldri har blitt nevnt.

8. februar 2020 ble The Send arrangert i Brasil, med anslagsvis 150 000 deltagere, samt langt over en million deltagere online.

Nå planlegges The Send i Norge.

23. februar 2019 samlet The Send 58 000 mennesker på̊ et stadion i Orlando, Florida. Sammen med 250 000 deltagere online, erklærte de kamp mot likegyldighet og passivitet. Først med sine ord – deretter med sine handlinger. Hver enkelt deltager ble utfordret til å involvere seg i ett av fem «misjonsfelt». Det ble gitt tilbud om umiddelbar oppfølging, som gjorde at mange fikk hjelp i hvordan de personlig kunne ta del i et misjonsengasjement – enten i sine nabolag, på skoler, til samfunnsansvar eller ved å vie sine liv til folkeslag der Jesu navn aldri har blitt nevnt.

8. februar 2020 ble The Send arrangert i Brasil, med anslagsvis 150 000 deltagere, samt langt over en million deltagere online.

Nå planlegges The Send i Norge.

Om Oss

I Norge har vekkelse og misjon gått hånd i hånd i snart 200 år. Vi tror hver enkelt generasjon trenger å bli kalt og engasjert til radikal etterfølgelse av Jesus – dette er et kall og et engasjement som får praktiske følger.

The Send kobler kallet til tjeneste ved å tilby praktiske steg og oppfølging til ulike «misjonsfelt», som nabolag, skoler, unådde folkeslag etc.

Vi tror The Send Norway kan tjene kirker og organisasjoner i Norge ved å gi mennesker radikal kallsformidling, med fokus på etterfølgelse og tjeneste, samt praktisk oppfølging og et tydelig «neste steg».

Vi tror ikke The Send Norway bare er et arrangement. Da hadde vi ikke orket. Vi tror på̊ The Send Norway fordi dette kan mobilisere – og aktivere – mange mennesker til tjeneste i Guds rike.

om oss

I Norge har vekkelse og misjon gått hånd i hånd i snart 200 år. Vi tror hver enkelt generasjon trenger å bli kalt og engasjert til radikal etterfølgelse av Jesus – dette er et kall og et engasjement som får praktiske følger.

The Send kobler kallet til tjeneste ved å tilby praktiske steg og oppfølging til ulike «misjonsfelt», som nabolag, skoler, unådde folkeslag etc.

Vi tror The Send Norway kan tjene kirker og organisasjoner i Norge ved å gi mennesker radikal kallsformidling, med fokus på etterfølgelse og tjeneste, samt praktisk oppfølging og et tydelig «neste steg».

Vi tror ikke The Send Norway bare er et event. Da hadde vi ikke orket. Vi tror på̊ The Send Norway fordi dette kan mobilisere – og aktivere – mange mennesker til tjeneste i Guds rike.

planen

The Send Norway bygges over samme lest som i USA og Brasil, hvor vi samler mange mennesker til et møte på̊ tolv timer, fra kl. 10:00 – 22:00. Programmet går non-stop, med fokus på ulike «misjonsfelt» som presenteres gjennom dagen. Talere blir en god blanding av norske, europeiske og internasjonale personer.

Det blir god tid til lovsang, bolker med undervisning og forkynnelse, forbønn og tid til personlig overgivelse.

3 steg:

 1. PERSONLIG KOMMUNIKASJON:
  Vi ønsker at alle deltagere som har overgitt seg til en handling, skal få direkte oppfølging av våre norske samarbeidspartnere.
 2. OPPLÆRING OG KURS:
  Norske samarbeidspartnere tilbyr ulike kurs, programmer og bibelskoler, som vil være et naturlig neste steg for de som ønsker,innenfor området de har overgitt seg til
 3. NESTE STEG:
  De norske samarbeidsorganisasjonene vil tilby praktiske steg, der man kan engasjere seg innenfor området man ønsker å bety en forskjell.

Målet er at dette ikke bare blir et arrangement, men en langvarig endring i etterkant av The Send.

planen

The Send Norway bygges over samme lest som i USA og Brasil, hvor vi samler mange mennesker til et møte på̊ tolv timer, fra kl. 10:00 – 22:00. Programmet går non-stop, med fokus på ulike «misjonsfelt» som presenteres gjennom dagen. Talere blir en god blanding av norske, europeiske, og internasjonale personer.

Det blir god tid til lovsang, bolker med undervisning og forkynnelse, forbønn og tid til personlig overgivelse.

3 steg:

 1. PERSONLIG KOMMUNIKASJON
  Vi ønsker at alle deltagere, som har overgitt seg til en handling, skal få direkte oppfølging av våre norske samarbeidspartnere.
 2. OPPLÆRING OG KURS
  Norske samarbeidspartnere tilbyr ulike kurs, programmer og bibelskoler, som vil være et naturlig neste steg for de som ønsker, innenfor området de har overgitt seg til
 3. NESTE STEG
  De norske samarbeidsorganisasjonene vil tilby praktiske steg, hvor man kan engasjere seg innenfor området de ønsker å bety en forskjell.

Målet er at det ikke bare blir et event, men en langvarig endring i etterkant av The Send.

OUTCOMES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

outcomes

I snart 20 år har The Call fylt stadioner over hele USA, med et kall til bønn og faste for vekkelse i landet. I 2011 opplevde lederne for The Call at deres bønnebevegelse skulle forenes med misjonsbevegelsen.Som et svar på dette, samlet The Call i 2016, 70 000 mennesker til Azusa Now, et stort bønnemøte hvor deltagerne løftet sine sko som en symbolsk handling på at de var villige til å la seg sende dit Gud måtte kalle dem.

I etterkant av Azusa Now, samlet ledere for ulike kristne organisasjoner i USA seg for å be over veien videre. Hvor ville Gud lede? Hva kunne de gjøre for at evangeliet kan nå ut til alle verdens folkeslag?

Dette var begynnelsen til The Send.

SAMARBEIDSPARTNERE

Selv om Ungdom i Oppdrag er initiativtaker til The Send, ønsker vi ikke at dette skal bli et UIO-arrangement. Vi vil at det skal være et arrangement som eies av en bredde aktører som tenker likt om evangeliet, misjonsbefalingen og Bibelen.

Vi tror samarbeid defineres best som «ulike gaver – felles overgivelse». For å kunne bety en forskjell for Guds rike i Norge, tror vi på̊ samarbeid, overgivelse til hverandre og en felles hensikt – på tross av ulike arbeidsformer, kulturer, mål og gaveutrustninger.

The Send Internasjonalt er en sammenslutning av følgende nettverk, organisasjoner og bevegelser: Circuit Riders, The Call, Youth with a Mission, Lifestyle Christianity, Christ for All Nations, Jesus Image og Dunamis. 

The Send Norge styres av Ungdom i Oppdrag i Norge sammen med de norske samarbeidspartnerne. Ungdom i Oppdrag i Norge er også ansvarlig for alt av innhold sammen med norske samarbeidsorganisasjoner.

samarbeidspartnere

Selv om Ungdom i Oppdrag er initiativtaker, ønsker vi at ikke at dette skal bli et UIO-event, men derimot et arrangement som eies av en bredde aktører som tenker likt om evangeliet, misjonsbefalingen og Bibelen.

Vi tror samarbeid defineres best som «ulike gaver – felles overgivelse». For å kunne bety en forskjell for Guds rike i Norge, tror vi på̊ samarbeid, overgivelse til hverandre og en felles hensikt – på tross av ulike arbeidsformer, kulturer, mål og gaveutrustninger.

The Send Internasjonalt er en sammenslutning av følgende nettverk, organisasjoner og bevegelser: Circuit Riders, The Call, Youth with a Mission, Lifestyle Christianity, Christ for All Nations, Jesus Image og Dunamis.

The Send Norge styres av Ungdom i Oppdrag i Norge sammen med de norske samarbeidspartnerne. Ungdom i Oppdrag i Norge er også ansvarlig for alt av innhold sammen med norske samarbeidsorganisasjoner.

registrer deg her

We use cookies, to collect information about you for various purposes including: Functional Statistical Marketing. By clicking "accept", you consent for all these purposes.