MISJONSSKOLE

Advarsel: «Misjonsskoler kan være livsforvandlende!»

På denne nettsiden finner du en bredde av misjonsskoler i Norge som vi kan anbefale. Alle disse misjonsskolene vil gi deg en ekte erfaring av misjon, i tillegg vil du motta solid bibelundervisning og veiledning. Først i Norge og så i ute i nasjonene.

Les mere om hvilken misjonsskole som passer for deg.

På DTS er mottoet: «å kjenne Gud og gjøre Ham kjent». Dette gjør vi gjennom en tre måneders undervisningsdel med knallgode undervisere og en tre måneders praksisdel hvor vi drar sammen ut i misjon til nasjonene. Vårt mål er å se tro uttrykt i handling som igjen skaper livsforvandling.

Organisasjon: Ungdom I Oppdrag
Språk: Norsk og Engelsk
Sted: Ålesund, Rogaland, Kristiansand, Skien, Hamar, Nordland, Tromsø

FHI er en kristen høgskole som tilbyr studier innen teologi, misjon og religion.

Formålet med FIH er å bidra til å utruste mennesker til kristen tjeneste, forkynnelse og misjon, til kulturelle og religiøse møter, og til verdibasert samfunnsengasjement og ledelse, både nasjonalt og internasjonalt.

Organisasjon: Norsk Luthersk Misjonssamband
Språk: Norsk og Engelsk
Sted: Oslo

Vi er en ettårig bibelskole plassert i en grønn oase sentralt i Oslo, med vakker utsikt over byen og fjorden. Her fokuserer vi på åndelig og personlig utvikling for våre elever, fordelt på ulike linjer. Sammen ønsker vi å lese, lære og leve Guds Ord.

Organisasjon: Norsk Luthersk Misjonssamband
Språk: Norsk
Sted: Oslo

Gå Ut Senteret er en bibel- og misjonsskole i Trondheim sentrum. Gjennom innholdsrik undervisning, tett veiledning, og godt fellesskap blir studentene utfordret og utrustet til å gå i tjeneste med Jesus.

Organisasjon: Normisjon
Språk: Norsk
Sted: Trondheim

Jesus Revolution Training School» handler om å ta et steg vekk fra de tingene som distraherer oss, og gi tid til å ha et veldig klart fokus. Det vil være et år hvor du lever som en misjonær med en hensikt om å bringe evangeliet til ungdom i verden, og utruste troende til å gjøre det samme.

Organisasjon: Jesus Revolution
Språk: Engelsk
Sted: Oslo

På Bibelskolen i Grimstad får du god undervisning som gjør deg bedre kjent med Gud og det kristne livet. Vår drøm er at du skal få et forvandlet liv slik at du kan være med å forvandle verden.

Organisasjon: Normisjon
Språk: Norsk
Sted: Grimstad

We use cookies, to collect information about you for various purposes including: Functional Statistical Marketing. By clicking "accept", you consent for all these purposes.