oslo, norge

25 juni 2022

telenor arena

SAMMEN FOR EN HEL GENERASJON

SAMMEN FOR EN HEL GENERASJON

SAMMEN FOR EN HEL GENERASJON

ALL IN

Vi drømmer om en generasjon unge kristne som går all in for Jesus ved å leve liv der tro og handling går hånd i hånd. I en hverdag hvor mange opplever usikkerhet, frykt og press, ønsker vi å stå sammen for å bety en forskjell – en forskjell på skoler, i nabolag, blant folkeslag og for vanskeligstilte barn.

blank

SAMMEN FOR EN HEL GENERASJON

SAMMEN FOR EN HEL GENERASJON

SAMMEN FOR EN HEL GENERASJON

All in

Vi drømmer om en generasjon unge kristne som går all in for Jesus ved å leve liv der tro og handling går hånd i hånd. I en hverdag hvor mange opplever usikkerhet, frykt og press, ønsker vi å stå sammen for å bety en forskjell – en forskjell på skoler, i nabolag, blant folkeslag og for vanskeligstilte barn.

bli oppdatert:

Hvor som helst, når som helst

Vi ønsker å hjelpe unge kristne til å finne sin  plass, hvor de kan si “nei” til likegyldighet og passivitet og “ja” til å bli sendt hvor som helst og når som helst.

Hvor som helst, når som helst

Vi ønsker å hjelpe unge kristne til å finne sin  plass, hvor de kan si “nei” til likegyldighet og passivitet og “ja” til å bli sendt hvor som helst og når som helst.

25 JUNI 2022

LØRDAG – 10:00 tIL 22:00

BLI EN ‘The Send rep’

Du har mer innflytelse enn du tror. På sosiale medier, skolen din, i menigheten eller din vennegruppe. Din stemme er viktig, og din stemme kan være med å samle mennesker til Telenor Arena, hvor vi tror mennesker kan bli møtt av Jesus. Bli en “THE SEND REP” og bruk din plattform til å inspirere dine venner til å  gå «all in» for Jesus. 

Samarbeidsorganisasjoner

Selv om Ungdom i Oppdrag er initiativtaker, ønsker vi ikke at dette skal bli et UIO-event, men derimot et arrangement som eies av en bredde aktører som tenker likt om evangeliet, misjonsbefalingen og Bibelen. Vi tror samarbeid defineres best som «ulike gaver – felles overgivelse». For å kunne bety en forskjell for Guds rike i Norge, tror vi på̊ samarbeid, overgivelse til hverandre og en felles hensikt – på tross av ulike arbeidsformer, kulturer, mål og gaveutrustninger. The Send Internasjonalt er en sammenslutning av følgende organisasjoner og bevegelser: Circuit Riders, The Call, Youth with a Mission, Lifestyle Christianity, Christ for All Nations, Jesus Image og Dunamis.

blank

Billettene vil bli tilgjengelig høsten 2021

Bli oppdatert: