partner organisations

samarbeidsorganisasjoner

hva samarbeid betyr for oss

Selv om Ungdom i Oppdrag er initiativtaker, ønsker vi at ikke at dette skal bli et UIO-event, men derimot et arrangement som eies av en bredde aktører som tenker likt om evangeliet, misjonsbefalingen og Bibelen. 

Vi tror samarbeid defineres best som «ulike gaver – felles overgivelse». For å kunne bety en forskjell for Guds rike i Norge, tror vi på̊ samarbeid, overgivelse til hverandre og en felles hensikt – på tross av ulike arbeidsformer, kulturer, mål og gaveutrustninger.