Bible Schools

Bible Schools

A Bible school is an investment for life.

On this page, you will find a wide array of Bible schools in Norway that we recommend. All of these Bible schools will guide you through the whole Bible and equip you in your lifelong study of God’s Word.

Read more below to find out which Bible school could fit you.

Bible Schools

A Bible school is an investment for life.

On this page, you will find a wide array of Bible schools in Norway that we recommend. All of these Bible schools will guide you through the whole Bible and equip you in your lifelong study of God’s Word.

Read more below to find out which Bible school could fit you.

Do you want to become better equipped to share God’s story? Do you long to grow in how to apply and live out the Word of God in your own life? Then a Discipleship Bible School (DBS) is a great place to continue what you started in your DTS!

Through twelve weeks of DBS, we will read the whole Bible story – all 66 books – together chronologically, focusing on God’s redemptive story throughout history. But how does this apply to our lives today? This is a discipleship school where we let the Bible disciple us in community. We desire that the truth we are learning moves us into deeper intimacy with Jesus and transform us to become true worshipers in SPIRIT & TRUTH. 

Our daily small groups are the heartbeat of the school. There we read and study the Bible, discuss and share life together. You’ll be equipped to lead people in small groups with self-made inductive bible studies.

We will also have lecture times, self-studies and one-on-ones. You will learn more about how the books of the Bible fit into the bigger story, the historical setting, and the genre of each book. You will learn to understand the law, covenants, prophecy and how Jesus fulfilled it all.”

Organization: Youth With A Mission

Language: English

Location: Skien

*DTS Required: read more.

The Bible Core Course (BCC) is a three-month Bible school in YWAM, that reflects our motto ¨to know God and make Him known.

Here you learn to use the inductive study method, which will not only benefit you with studying the Bible, but it will also facilitate for you to receive revelation of who God is. It will challenge you to respond and apply truth personally.

We study for life change, and key Bible verses for the school are Hebrews 4,12 (power of God’s Word) and Jesus’ words in John 8,31-32 (abiding in truth sets you free).

Basically, the school equips you with ¨a knife and a fork¨ to dig deep into the Bible for yourself, together with the Holy Spirit.

Our school embraces different ways of learning, and includes creativity, workshops, interaction and reflection as well as lectures. The BCC is open for all.

The BCC also gives you training in proclaiming the Word of God, and you will get to try preaching, teaching and leading Bible study groups.

Above all, the ultimate reasons for taking a BCC are transformation, freedom, greater passion for God’s Word and equipping in building His kingdom – changed by the Word to change the world!

Organization: Youth With A Mission

Language: English

Location: Rogaland

*DTS Required: read more.

During BSN you dive into the texts of the Bible in community with others and work on some of the difficult questions in Christian faith. BSN is a six-month school where four months are spent in studies and two months in practicing preaching and teaching.

Organization: Youth With A Mission

Language: English

Location: Kristiansand

*DTS Required: read more.

The BELT Bootcamp is a short course helping you to become more aware of the importance of truth and the trustworthiness of the Bible, to experience a run through of the whole story of the Bible through the lense of the spheres of society and to grow in our teaching and communication skills.

The Bible brings transformation, not just in our hearts or our going to church but in every part of our lives and in every part of society! Throughout the ages great reformers have seen how the Bible and God speaks to each part of our lives and as we grow in understanding of the holistic gospel we will experience that transformation for ourselves and our communities.

The BELT Bootcamp is a short course helping you to become more aware of the importance of truth and the trustworthiness of the Bible, to experience a run through of the whole story of the Bible through the lense of the spheres of society and to grow in our teaching and communication skills.

If you don’t have much time to spare, but you’d like to go deeper with these topics – this course is a great fit!

In only 4 weeks of training and then 4 weeks of internship you will get a taste of these topics and tools to go deeper yourself and grow in sharing God’s Word.

 

You can join for one or more weeks, or the full course. We run regularly so it’s possible to join a couple of weeks each time we run.

DTS is not required!

This course gives 4 credits through the University of the Nations.

Organisasjon: Ungdom i Oppdrag
Språk: Engelsk
Sted: Kristiansand

Fjellheim er verdens nordligste Bibelskole. Vårt ønske er å ha fokus på Guds Ord gjennom solid og variert bibelundervisning, og i tillegg vektlegge samholdog tilhørighet.
Fjellheim Bibelskole ligger sentralt i Tromsø, tett på både byen og den spektakulære nordnorske naturen. Vi er verdens nordligste bibelskole og er stolte av å ha «Én linje – tid til hele Bibelen»! Hverdagen hos oss er preget av bibelsk fordypning, levende disippelliv, sterkt fellesskap og minneverdige opplevelser. Hos oss går alle i én klasse på én og samme linje. Det skaper grobunn for et inkluderende miljø og nære vennskap. Gjennom en rekke ulike utreiser på nordkalotten, utenlandsturer på tre kontinent, ukentlige praksisfag og daglig refleksjonstid ønsker vi at elevene våre skal bli utrustet til et liv med Jesus i både oppturer og nedturer. I løpet av året er det dessuten stor variasjonsmulighet innen valgfagene Aktiv, Dybde og Skape. Valgfagene utgjør i snitt én dag i uka og elevene velger nye valgfag for seks valgfagsperioder. Bibelundervisning av høy kvalitet står i fokus for at unge voksne skal få en solid, bærekraftig relasjon til Gud og andre mennesker. Vi ønsker å hjelpe elevene våre til å vokse i kunnskap, kjennskap og tro til Gud og hans Ord. Vi vil være et hjem – for den som opplever å ha stor eller liten tro, mye eller lite tvil, små eller store spørsmål. Hjertelig velkommen til Fjellheim Bibelskole.

Organisasjon: Norsk Luthersk Misjonssamband

Språk: Norsk

Sted: Tromsø

Bare bibel er et bibelskoleår med full gjennomgang av hele Bibelen. Dette er året hvor du har tid til å lese Guds ord, får undervisning om alle Bibelens bøker – og trening i å formidle det du lærer.
Linjen ‘Bare bibel’ på Gå Ut Senteret er en mulighet til å fordype seg i hele Bibelen – med undervisning og selvstudier bok for bok. Du lærer en velprøvd studiemetode som hjelper deg til å lese de forskjellige bøkene i lys av deres historiske bakgrunn og med de første lesernes briller, slik at du kan komme fram til de tidløse sannhetene som vi kan anvende i dag. Metoden vil også være til hjelp for å forstå vanskelige bibeltekster. På ett år vil du komme innom alle temaer som Bibelen snakker om. Du vil også se de store linjene og Guds hensikt med verden, at Gud er den samme i GT og NT og at hans plan og mål hele veien har vært Jesus og evangeliet til alle folkeslag. Du vil også forstå mer av hva som kan være din rolle i Guds frelsesplan. Du vil i tillegg få mye veiledning og trening i hvordan skrive en andakt eller tale med utgangspunkt i en bibeltekst. Skoleåret inneholder også en studietur til Israel og en konferanse i Polen, og du kan ta 30 studiepoeng ved NLA. Etter et år på Bare bibel vil du ha satt deg inn i hele Guds åpenbaring av seg selv. Ikke bare vil du lære mye nytt (både om ting du har lurt på og ting du ikke visste du burde ha tenkt på), men du vil garantert bli forandret. Bibelen er jo ikke en hvilken som helst bok, og når vi møter Gud i tekstene så skjer det ting.

Organisasjon: Normisjon

Språk: Norsk

Sted: Trondheim

Gjennom solid undervisning og variert praksis tror vi du vil bygge et fundament å stå på for resten av livet, uansett hva som venter. Gjennom samtale, veiledning, turer og tid i bønn & lovsang vil du oppdage retning for årene som kommer.
Bergen Bibelskole er en ettårig disippeltrening, som siden 1990, har utrustet kristne til tjeneste for Gud i eget liv, familien, menigheten og samfunnet. Gjennom undervisning, coaching og praksis turer vil vi gi deg et solid fundament som du kan bygge videre på. Det som preger skolen mest av alt er 3 fokusområder: BIBELEN: Dette er Guds eget ord til oss som vi skal bygge hele livet, i alle livets faser, på. Da er det viktig å virkelig kjenne Gud gjennom sitt ord, og at det er det reelle referansepunktet i alle spørsmål og meninger som jeg har. Vi har derfor gjennomgang av alle Bibelens bøker i løpet av skoleåret. Målet, kjenne Gud og la det ha en solid påvirkning på hvordan jeg lever livet mitt. MENIGHET: Bibelen viser oss at Han ønsker å vise hvem Han er gjennom alle som tror på Han. Ikke bare individuelt, men enda mer kollektivt. Da blir menighetsliv viktig og ikke aktiviteter. Hva er menighet ut fra Bibelen? Hva ønsker Gud å uttrykke gjennom oss til verden? OPPDRAGET: Jesus sa at fordi Han har all makt så skulle vi gå ut og vinne verden for Han. Ikke alle er evangelister, men alle er kalt til å dele de gode nyhetene om Jesus. Derfor bruker vi tid på bli trygg på hva evangeliet faktisk er og hvordan dele det videre! Det er Guds kraft til frelse! Vi er ute på gaten i Bergen By regelmessig og deler evangeliet og ber for syke, i tillegg til å reise til flere byer i Norge, Europa og i Asia for å være med å fullføre det oppdraget som Jesus gav oss. Sjekk ut mer på bbskole.no.

Organisasjon: Krisitent fellesskap

Språk: Norsk

Sted: Bergen

Gjennom solid undervisning og variert praksis tror vi du vil bygge et fundament å stå på for resten av livet, uansett hva som venter. Gjennom samtaler, veiledning, turer, og tid i bønn og lovsang, vil du oppdage retning for årene som kommer.

Bergen Bibelskole er en ettårig disippeltrening, som siden 1990 har utrustet kristne til tjeneste for Gud i eget liv, familien, menigheten og samfunnet. Gjennom undervisning, coaching og praksisturer vil vi gi deg et solid fundament som du kan bygge videre på.

Det som preger skolen mest av alt er tre fokusområder:

BIBELEN:

Dette er Guds eget ord til oss som vi skal bygge hele livet på, i alle dets faser. Da er det viktig å virkelig kjenne Gud gjennom hans ord, og at det er det reelle referansepunktet i alle spørsmål og meninger som vi har. Vi har derfor gjennomgang av alle Bibelens bøker i løpet av skoleåret. Målet er å kjenne Gud og la det ha en solid påvirkning på hvordan vi lever livet vårt.

MENIGHET:

Bibelen viser oss at Gud ønsker å vise hvem han er gjennom alle som tror på han. Ikke bare individuelt, men enda mer kollektivt. Hva er menighet ut fra Bibelen? Hva ønsker Gud å uttrykke gjennom oss til verden?

OPPDRAGET:

Jesus sa at fordi han har all makt, så skal vi gå ut og vinne verden for han. Ikke alle er evangelister, men alle er kalt til å dele de gode nyhetene om Jesus. Derfor bruker vi tid på å bli trygge på hva evangeliet faktisk er og hvordan vi kan dele det videre! Det er Guds kraft til frelse! Vi er ute på gaten i Bergen by regelmessig, der vi deler evangeliet og ber for syke. I tillegg reiser vi til flere byer i Norge, Europa og Asia for å være med å fullføre det oppdraget som Jesus gav oss.

Sjekk ut mer på bbskole.no.

Organisasjon: Kristent Fellesskap
Språk: Norsk
Sted: Bergen

We use cookies, to collect information about you for various purposes including: Functional Statistical Marketing. By clicking "accept", you consent for all these purposes.