bootcamp

bootcamp

vi ønsker å invitere deg til the send

bootcamp på grimerud

Vi tror Gud inviterer oss til å ta del i det han gjør i Norge og Europa. Og vi tror The Send er et viktig redskap for å mobilisere til vekkelse og se en ny generasjon reist opp til å ta radikale steg i etterfølgelse av Jesus. 

Derfor vil vi invitere deg til The Send sin Bootcamp på Grimerud! Vi ønsker å komme sammen for å bygge tro ved å høre det Gud allerede gjør i Norge og rundt i Europa – i tillegg til å søke Gud og høre hans hjerte sammen. Dette er en mulighet til å møte andre som jobber med The Send. Det vil bli lagt til rette for å jobbe i arbeidsgrupper og workshops, hvor vi kan både inspirere og lære av hverandre i hvordan vi kan arbeide og engasjere oss det neste året.  

Bootcampen er for alle. For at det skal bli matnyttig for hver og en – enten du bare vil finne ut litt mer, eller om du allerede jobber med The Send – vil vi både ha forskjellige typer arbeidsgrupper, workshops osv. og fellessamlinger. På denne måten kan nettopp du få det du trenger for å ta del i The Send og hele den bevegelsen vi drømmer om at det skal bli! 

Nedenfor kan du lese mer om de forskjellige delene av Bootcamp-uka, og finne hvilke dager som er relevant for deg å være med.

hub-koordinator

For deg som jobber som HUB-koordinator for en av The Send HUBene, ønsker vi at du er med hele uka. I løpet av uka vil det bli satt av tid til arbeidsgrupper, hvor HUB-koordinatorene samles. Vi ønsker å stå sammen for å nå ut til fylkene våre, lære av hverandre og bli inspirert av hverandres planer og drømmer. Her skal vi se nærmere på hva det vil si å være HUB-koordinator og bli bedre kjent, i tillegg til at det blir rom for å stille spørsmål rundt det vi jobber med. Det blir også tid til å bli kjent med The Send-teamene, frivillige som ønsker å engasjere seg lokalt og teamet som jobber i The Send-administrasjonen. Vi ønsker at dere prioriterer denne uka, ettersom vi tror den er viktig for veien videre i den jobben dere gjør. 

Datoer: 30. aug. – 05. sept. 

Pris: 850 NOK

the send teams

For deg som er med i The Send Teams ønsker vi at du er med hele uka. I tillegg til å høre hva Gud gjør i Norge og Europa, blir det workshoper og samlinger hvor dere som jobber med The Send Teams kan lære, og høre fra hverandre. Dette er en viktig samling for å møte andre som jobber med The Send på ulike måter, og vi tror at vi sammen kan bygge tro for det Gud har for det neste året.

Datoer: 30. aug. – 05. sept.

Pris: 850 NOK

the send teams

bidra der du bor

Bootcampen er for deg som ønsker å engasjere deg lokalt i The Send. Kanskje du har hørt om The Send og ønsker å vite mer? Kanskje du studerer eller jobber – men kunne tenke deg å engasjere deg deltid i The Send? Vi ønsker deg velkommen til Bootcamp, for å skape kontakt med andre og høre mer om hvordan du kan bli med – i tillegg til å få innsikt i hva som skjer rundt arbeidet det neste året. Vi ønsker å søke Gud sammen og høre hans hjerte for Norge og Europa! For deg vil samlingen være den avsluttende helga av bootcampen.

Datoer: 03. sept. – avsluttes 05. sept. m/ frokost.

Pris: 450 NOK

stab i "uio"

The Send er mer enn bare et arrangement – det er en bevegelse som vi ønsker å invitere stab og studenter i UIO til å være med på. Vi tror at The Send er et redskap for oss til å mobilisere og nå ut til Norge. Ønsker du å få mer innsikt i hva som skjer rundt The Send? Vil du lytte til Gud for Norge og Europa sammen? Kunne du tenke deg å finne ut hvordan det kan se ut for deg og din base å bli engasjert det neste året? Vi tror Gud gjør noe nytt og spennende rundt oss – bli med!

For UIO-stab har vi satt av helgen, men om du ønsker å være med hele uken, er det mulig. Ta kontakt på [email protected] for dette FØR påmelding.

Datoer: 03. Sept. – avsluttes 05. sept. m/ frokost.

Pris: 450 NOK

stab i "uio"

samarbeidsland

The Send kommer til Europa, 25. juni 2022 i Oslo, Norge. Vi tror at dette arrangement vil ha stor betydning for hele Europa. Derfor inviterer vi nasjonene i Europa til å bli med og samarbeide om The Send. Drømmen er å se unge mennesker fra hele Europa si JA til Guds kall over deres liv; hvor som helst – når som helst.

En viktig del av The Send er å legge til rette for god oppfølging i etterkant, derfor trenger vi å samarbeide også på kryss og tvers av nasjonene i Europa for The Send. Med det for øye inviterer vi dere som ledere til å bli med på bootcampen, slik at vi sammen kan bygge et godt fundament for The Send, og jobbe med å legge gode planer for hvordan samarbeidet kan se ut. Har dere som nasjon allerede sagt ja til å være et samarbeidsland, eller tenker du; “Dette er spennende, jeg vil lære mer”? Ja, da er bootcampen for deg!

Datoer: 30. aug – 03. sept

Pris: 600 NOK

Samarbeidsorganisasjoner​

Vi tror The Send ikke bare er selve eventen, men både det som skjer året i forkant og etterkant. Som et ledd i forarbeidet, vil vi gjerne invitere deg som hovedleder til en dag sammen på Grimerud. Registreringen åpner kl. 09:00, mens første møte begynner kl. 10:00. Samlingen avsluttes kl. 16:00.

Dette blir en dag hvor vi har satt av tid til både høre om status og arbeidet rundt The Send, sammen lytte til Guds hjerte for Norge og folkeslagene – i tillegg vil vi begynne arbeidet i arbeidsgruppene til de forskjellige misjonsfeltene. 

 

Bli med hele uka: Denne dagen vil være del av en Bootcamp for alle som skal jobbe med The Send i løpet av året som kommer – både frivillige og fulltidsarbeidere. Bootcampen begynner allerede mandag 30. august og slutter lørdag kveld 4. september. Om du er medarbeider i en av samarbeidsorganisasjonene til The Send, da er du velkommen til å bli med oss enten hele uka – eventuelt bare den siste helgen av Bootcamp. Her får du innsikt og eierskap til hva The Send er og hvordan du kan være med å bære visjonen og engasjere deg hvor du jobber! 

Ledere for samarbeidsorganisasjoner:
Dato: 02. sept.
Pris: 150 NOK
 
Medarbeider i samarbeidsorganisasjon:
Dato: 30. aug. – avsluttes 05. sept. m/ frokost
Pris: 850 NOK

Samarbeids-
organisasjoner

dato oversikt

We use cookies, to collect information about you for various purposes including: Functional Statistical Marketing. By clicking "accept", you consent for all these purposes.