bibelskoler

bibelskoler

En bibelskole er en investering for livet.

På denne nettsiden finner du et vidt spekter av bibelskoler i Norge som vi kan anbefale. Alle disse bibelskolene vil ta deg gjennom hele Bibelen og gi deg nøkler for et livslangt studie av Guds ord.

Les mer om hvilken bibelskole som kan passe for deg.

bibelskoler

En bibelskole er en investering for livet.

På denne nettsiden finner du en bredde av bibelskoler i Norge som vi kan anbefale. Alle disse bibelskolene vil ta deg gjennom hele bibelen og vil gi deg nøkler for et livslangt studie av Guds ord.

Les mere om hvilken bibelskole som passer for deg

I løpet av tolv uker med DBS leser vi og lærer om hele Bibelens historie. Vi har undervisning og studerer sammen i smågrupper, mens vi disippelgjør hverandre.

«Vil du bli mer kjent med Bibelen? Vil du bli bedre rustet til å dele Guds historie? Lengter du etter å vokse i hvordan du kan anvende og leve ut Guds ord i ditt eget liv? Da er en Disippel Bibelskole (DBS) et flott sted å fortsette det du startet i din DTS! I løpet av tolv uker vil vi lese hele bibelhistorien – alle de 66 bøkene – sammen kronologisk, med fokus på Guds gjenopprettelse gjennom historien. Men hva betyr dette for livene våre i dag? DBS er en disippelskole der vi lar Bibelen disippelgjøre oss i fellesskap. Vi ønsker at sannheten skal ta oss nærmere Jesus og forvandle oss til å bli sanne tilbedere i ÅND OG SANNHET.

Våre daglige smågrupper er skolens hjerteslag. Der leser og studerer vi Bibelen, diskuterer og deler liv. Du vil bli utrustet til å lede folk i smågrupper med selvlagde induktive bibelstudier. Vi vil også ha forelesningstider, selvstudier og en-til-en. Du vil lære mer om hvordan Bibelens bøker passer inn i den større historien, den historiske settingen og sjangeren til hver bok. Du vil lære å forstå loven, paktene, profetiene og hvordan Jesus oppfylte det hele.»

Organisasjon: Ungdom i Oppdrag

Språk: Engelsk

Sted: Skien

*Trenger DTS: les mer.

Her får du teoretisk og praktisk undervisning om blant annet identitet, troslære, bibelfag, personlig utvikling og kulturutvikling. Skoleåret skjer i nært samspill med IMI-kirkens dynamiske og spennende menighetsliv.

Året på Acta Bibelskole kan minne litt om et folkehøgskoleår, men med mer fokus på:

  • Å lære Bibelen bedre å kjenne
  • Å vokse personlig som disippel av Jesus
  • Å ha en hverdag i et miljø preget av trosglede og med et felles ønske om å være med på det som Gud gjør i dag.

«Acta» er hentet fra det latinske navnet på «Apostlenes gjerninger» i Bibelen – som konkret betyr ‘handlinger’ og som skildrer urkirken og det første kristne fellesskapet.

Sammen med oss blir du en viktig del av IMI-kirken i Stavanger – et av Norges største og mest spennende menighetsmiljø – og du får blant annet være med på å arrangere ungdomsfestivalen Impuls, som samler 2000 ungdommer årlig. Siden vi er en «menighetsbibelskole», er alt lagt til rette for at vennskapene, nettverket og mulighetene du utvikler i løpet av tiden med oss er noe du også kan bygge videre på etter at skoleåret er over.

Skolen arrangerer også turer i inn- og utland, som gir deg erfaringer og minner du vil huske resten av livet.

De fleste studentene bor sammen i hybelhus rett ved skolen, men det bestemmer du helt selv. Vi er en offentlig godkjent skole, med rett til lån og stipend fra Lånekassen.

Organisasjon: IMI-Kirken
Språk: Norsk
Sted: Stavanger

Ved å ta en BCC vil du lære å studere bibelen gjennom den induktive metoden, og lære hvordan du kan forkynne og undervise ut fra Bibelen.

Grunnkurset i Bibelstudier (BCC) er en tre-måneders bibelskole i UIO, som virkelig gjenspeiler vårt motto ¨å kjenne Gud og gjøre ham kjent¨. Her lærer du å bruke den induktive studiemetoden, som ikke bare er nyttig for å studere Bibelen, men også for at du skal motta åpenbaring om hvem Gud er. Det vil også utfordre deg til å respondere og å tilegne sannheten personlig.

Vi studerer for livsforandring, og viktige bibelvers for skolen er Hebreerne 4,12 (kraften i Guds ord) og Jesu ord i Johannes 8,31-32 (å bli i sannheten setter deg fri)

På BCC blir du utrustet med ¨ kniv og gaffel¨ slik at du selv kan grave dypt i Bibelen sammen med Den hellige ånd.

Skolen vår omfavner ulike måter å lære på, og inkluderer kreativitet, workshops, gruppearbeid og refleksjon, samt forelesninger. BCC passer for alle.

BCC vil også gi deg trening i å proklamere Guds ord, og du vil få mulighet til å prøve deg på å forkynne, undervise og lede bibelstudiegrupper.

Fremfor alt er hovedgrunnene til å ta en BCC forvandling, frihet, større lidenskap for Guds ord og utrustning for å bygge hans rike – forandret av Ordet for å forandre verden!

Organisasjon: Ungdom i Oppdrag

Språk: Engelsk

Sted: Sola Rogaland

*Trenger DTS: les mer.

På BSN tar du et dypdykk i Bibelens tekster og får i fellesskap med andre bryne deg på noen av de vanskelige spørsmålene ved kristen troe. BSN er en seks-måneders skole hvor fire måneder brukes i studier og to måneder i praksis der du blir trent i å forkynne og undervise.

Organisasjon: Ungdom i Oppdrag

Språk: Engelsk

Sted: Kristiansand

*Trenger DTS: les mer.

Fjellheim er verdens nordligste bibelskole. Vårt ønske er å ha fokus på Guds ord gjennom solid og variert bibelundervisning, og i tillegg vektlegge samhold og tilhørighet.

Fjellheim Bibelskole ligger sentralt i Tromsø, tett på både byen og den spektakulære nordnorske naturen. Vi er verdens nordligste bibelskole og er stolte av å ha «Én linje – tid til hele Bibelen»! Hverdagen hos oss er preget av bibelsk fordypning, levende disippelliv, sterkt fellesskap og minneverdige opplevelser.  

Hos oss går alle i én klasse på en og samme linje. Det skaper grobunn for et inkluderende miljø og nære vennskap. Gjennom en rekke ulike utreiser på nordkalotten, utenlandsturer på tre kontinent, ukentlige praksisfag og daglig refleksjonstid, ønsker vi at elevene våre skal bli utrustet til et liv med Jesus i både oppturer og nedturer. I løpet av året er det dessuten stor variasjonsmulighet innen valgfagene: Aktiv, Dybde og Skape. Valgfagene utgjør i snitt én dag i uka og elevene velger nye valgfag for seks valgfagsperioder. 

Bibelundervisning av høy kvalitet står i fokus for at unge voksne skal få en solid og bærekraftig relasjon til Gud og andre mennesker. Vi ønsker å hjelpe elevene våre til å vokse i kunnskap, kjennskap og tro til Gud og hans ord. Vi vil være et hjem – for den som opplever å ha stor eller liten tro, mye eller lite tvil, små eller store spørsmål. Hjertelig velkommen til Fjellheim Bibelskole.

Organisasjon: Norsk Luthersk Misjonssamband
Språk: Norsk
Sted: Tromsø

Bare Bibel er et bibelskoleår med full gjennomgang av hele Bibelen. Dette er året hvor du har tid til å lese Guds ord, får undervisning om alle Bibelens bøker – og trening i å formidle det du lærer.

Linjen ‘Bare Bibel’ på Gå Ut Senteret er en mulighet til å fordype seg i hele Bibelen – med undervisning og selvstudier bok for bok. Du lærer en velprøvd studiemetode som hjelper deg til å lese de forskjellige bøkene i lys av deres historiske bakgrunn og med de første lesernes briller, slik at du kan komme fram til de tidløse sannhetene som vi kan anvende i dag. Metoden vil også være til hjelp for å forstå vanskelige bibeltekster.

På ett år vil du komme innom alle temaer som Bibelen snakker om. Du vil også se de store linjene og Guds hensikt med verden, at Gud er den samme i GT og NT, og at hans plan og mål hele veien har vært Jesus og evangeliet til alle folkeslag. Du vil også forstå mer av hva som kan være din rolle i Guds frelsesplan. Du vil i tillegg få mye veiledning og trening i hvordan skrive en andakt eller tale med utgangspunkt i en bibeltekst. Skoleåret inneholder også en studietur til Israel og en konferanse i Polen, og du kan ta 30 studiepoeng ved NLA.

Etter et år på Bare Bibel vil du ha satt deg inn i hele Guds åpenbaring. Ikke bare vil du lære mye nytt (både om ting du har lurt på og ting du ikke visste du burde ha tenkt på), men du vil garantert oppleve å bli forandret. Bibelen er jo ikke en hvilken som helst bok, og når vi møter Gud i tekstene så skjer det ting. 

Organisasjon: Normisjon
Språk: Norsk
Sted: Trondheim

Gjennom solid undervisning og variert praksis tror vi du vil bygge et fundament å stå på for resten av livet, uansett hva som venter. Gjennom samtaler, veiledning, turer, og tid i bønn og lovsang, vil du oppdage retning for årene som kommer.

Bergen Bibelskole er en ettårig disippeltrening, som siden 1990 har utrustet kristne til tjeneste for Gud i eget liv, familien, menigheten og samfunnet. Gjennom undervisning, coaching og praksisturer vil vi gi deg et solid fundament som du kan bygge videre på.

Det som preger skolen mest av alt er tre fokusområder:

BIBELEN:

Dette er Guds eget ord til oss som vi skal bygge hele livet på, i alle dets faser. Da er det viktig å virkelig kjenne Gud gjennom hans ord, og at det er det reelle referansepunktet i alle spørsmål og meninger som vi har. Vi har derfor gjennomgang av alle Bibelens bøker i løpet av skoleåret. Målet er å kjenne Gud og la det ha en solid påvirkning på hvordan vi lever livet vårt.

MENIGHET:

Bibelen viser oss at Gud ønsker å vise hvem han er gjennom alle som tror på han. Ikke bare individuelt, men enda mer kollektivt. Hva er menighet ut fra Bibelen? Hva ønsker Gud å uttrykke gjennom oss til verden?

OPPDRAGET:

Jesus sa at fordi han har all makt, så skal vi gå ut og vinne verden for han. Ikke alle er evangelister, men alle er kalt til å dele de gode nyhetene om Jesus. Derfor bruker vi tid på å bli trygge på hva evangeliet faktisk er og hvordan vi kan dele det videre! Det er Guds kraft til frelse! Vi er ute på gaten i Bergen by regelmessig, der vi deler evangeliet og ber for syke. I tillegg reiser vi til flere byer i Norge, Europa og Asia for å være med å fullføre det oppdraget som Jesus gav oss.

Sjekk ut mer på bbskole.no.

Organisasjon: Kristent Fellesskap
Språk: Norsk
Sted: Bergen

BELT Bootcampen er et kort kurs for å bli mer bevist på sannheten og troverdigheten til bibelen. Du vil få en gjennomgang av hele bibelen i lys av de forskjellige sfærene av samfunnet og vokse du vil vokse i undervisnings og kommunikasjons ferdighetene dine.

Bibelen bringer forandring, ikke bare i hjertene våre, men i alle deler av livet og i samfunnet! Gjennom historien kan vi se at reformasjon er en frukt av at bibelen har fått gjennomsyre et samfunn. Når bibelen og Gud får tale inn i alle delene av livet våre vil vi se et helhetlig evangelium, vil vi erfare forandring i egne liv og i samfunnet vi er en del av.

BELT Bootcampen er et kort kurs for å bli mer bevist på sannheten og troverdigheten til bibelen. Du vil få en gjennomgang av hele bibelen i lys av de forskjellige sfærene av samfunnet og vokse du vil vokse i undervisnings og kommunikasjons ferdighetene dine.

Hvis du ikke har mye tid til overs, men ønsker å gå dypere innenfor disse temaene er BELT Bootcamp perfekt for deg.

På bare 4 uker med trening og 4 uker med praksis vil du få verktøy til å fortsette studier på egenhånd og bli utrustet til å fortsette å dele Guds ord.

Du kan bli med på en eller flere uker av kurset. Vi kjører kursene regelmessig, så det er mulig å ta det i flere omganger.

Det kreves ikke DTS for å bli med på BELT Bootcamp!

Kurset gir 4 poeng i ‘University of the Nations’ systemet.

Organisasjon: Ungdom i Oppdrag
Språk: Engelsk
Sted: Kristiansand

We use cookies, to collect information about you for various purposes including: Functional Statistical Marketing. By clicking "accept", you consent for all these purposes.