barn

Generelt

Barn mellom 0-3 år kommer gratis inn, dersom de sitter på foresattes fang og ikke tar opp en egen stol.

Det er dessverre ikke ledig kapasitet i arenaen for et oppholdsrom/aktivitetsrom til barna. Utenfor hallen vil det være et inngjerdet vrimleområde med ulike stands og matservering. Trenger dere en pause utover dette, utenfor arenaområdet, må dere huske å få stempel i porten for å komme inn igjen. Vertskapet vil stå klare med dette i porten.

barnevogn

I inngangspartiet vil det være en barnevognparkering. Her kan dere la vogna stå når den ikke brukes. Det vil ikke være lov å ha barnevognen stående stille i salens midtganger. Dette er grunnet brannsikkerhetsreglement i arenaen. Det vil være tillatt å trille vogna, og vi vil prøve å tilrettelegge for dette bakerst på gulvet.

We use cookies, to collect information about you for various purposes including: Functional Statistical Marketing. By clicking "accept", you consent for all these purposes.