På The Send vil det være mulig å være med å gjøre en forskjell i seks forskjellige områder. To for egen vekst, og fire for andres beste. Dette er med på å skape langvarig forandring.

6 MULIGHETER

BIBEL

Bibelen er vår viktigste kilde til å kjenne Gud og forstå hva han gjør i våre liv i dag. Leser vi Bibelen, vil den påvirke måten vi lever på og vår innflytelse på verden rundt oss.

På The Send vil deltagerne utfordres til å lese Bibelen regelmessig.

Akkurat som kroppen vår trenger mat hver dag, trenger vi å fylle oss med mening og håp. Guds ord gir næring til troen. På The Send lanseres bibelleseplanen “Utsendt.”

Vi tror Guds ord er levende, relevant og virksomt i dag! Gjennom å lese Bibelen blir vi bedre kjent med Jesus. På Bibelkveld studerer vi Bibelen bok for bok i fellesskap med andre. Vi blir kjent med Gud ved å bli kjent med Bibelen. I undervisningen belyses kontekst, språk og kultur, som hjelper oss å se rikdommen i hvordan Bibelen kommuniserer.
Bibelkveld ble startet i 2012 av Ungdom i Oppdrag Oslo og har siden spredt seg til flere byer og steder i Norge. Undervisningen fra Bibelkveld Oslo kan følges online.

En bibelskole er en investering for livet! The Send vil presentere et utvalg bibelskoler med mye Bibel på timeplanen. Ved disse bibelskolene gis det god oversikt over alle Bibelens bøker og verktøy til et livslangt studium av Guds ord.

SAMARBEIDSORGANISASJONER:

BØNN

Bønn er å vende oppmerksomheten vår mot Gud. Han er til stede i våre liv, og vi kan dele alt med han. Bønn er også å være stille og lytte til hva Gud vil si oss. Når vi ber, oppdager vi lettere hva Gud gjør i våre egne liv og rundt oss.

På The Send vil deltagerne utfordres til å si «ja!» til et aktivt bønneliv. Gjennom å praktisere en daglig bønnerytme blir vi bedre kjent med Gud, hans tanker og hans vilje.

SAMARBEIDSORGANISASJONER:

All IN FOR JESUS // JUNE 25TH 2022 // TELENOR ARENA // OSLO NORWAY // All IN FOR JESUS // JUNE 25TH 2022 // TELENOR ARENA // OSLO NORWAY //

 All IN FOR JESUS // JUNE 25TH 2022 // TELENOR ARENA // OSLO NORWAY // All IN FOR JESUS // JUNE 25TH 2022 // TELENOR ARENA // OSLO NORWAY //

NABOLAG

Misjonsmarken er ikke langt unna! Alle har venner og naboer som ikke kjenner Jesus. Når kristne sammen tar ansvar ved å be og bidra positivt i sine nabolag, kan de som er aller nærmest oss, få se mer av hans kjærlighet rundt seg i hverdagen.

På The Send vil deltagerne utfordres til å være aktivt til stede i sine nabolag på flere måter:

Be for og dele troen med tre venner. Slik at de som ikke tror skal få erfare Guds kjærlighet.

Bli engasjert i et lokalt ungdomsarbeid slik at ungdommer kan ha en møteplass der de kan bli kjent med Jesus.

Om nødvendig flytte til et nytt sted for å starte et nytt ungdomsarbeid eller kristent fellesskap.

SAMARBEIDSORGANISASJONER:

SKOLER & STUDIESTEDER

Det er lett å tro at man er den eneste kristne på skolen. Hvis vi forteller om vår tro, kan det hende vi oppdager at det ikke stemmer. Er vi to eller tre, kan vi starte et lag på på skolen eller studiestedet. Gjennom det kan flere bli kjent med Jesus.

På The Send vil deltagerne utfordres til å leve åpent med troen sin i skole- og studiehverdagen og etablere kontakt med andre som vil det samme.

SAMARBEIDSORGANISASJONER:

SÅRBARE BARN

Vi  kan bidra til at barn som strever får det bedre, både i Norge og i Europa. Ved å gi av våre ressurser eller åpne våre hjem gjennom fjernadopsjon eller fosterhjemsordninger, gjør vi Jesu kjærlighet synlig for noen som har det vanskelig.  

På The Send vil deltagerne utfordres til å hjelpe barn i en sårbar situasjon ved å:

Fattige og forlatte barn i Øst-Europa trenger hjelp. Vi vil at barn skal oppleve at de er elsket, få trygghet og mulighet til å bli kjent med Jesus. Som fadder kan vi gi barn mat, klær, skolemateriell og omsorgsfulle voksne som bryr seg.

Noen småbarnsfamilier i Norge trenger en ekstra hånd, og som Familiekontakt i Home Start kan vi hjelpe en familie med å gi av vår tid og omsorg.

Mange barn i Norge venter på et hjem. De som har mer kjærlighet å gi kan bli kontaktet for å vite mer om muligheten til å bli fosterhjem.

SAMARBEIDSORGANISASJONER:

FOLKESLAGENE

Alle fortjener å høre om Jesus! Det er mulig å få det til, selv om tre milliarder mennesker enda ikke har hørt historien om han, og over 7000 folkeslag regnes som unådde.

På The Send vil deltagerne bli utfordret til å bli med på å fullføre oppdraget om å dele evangeliet. Det vil bli muligheter for å gjøre dette ved:

Bli med på en kortere misjonstur i løpet av det neste året for å fortelle om Jesus og få en smak av misjon.

Ta en misjonsskole for å vokse i troen og bli trent til å gå ut i verden, slik at flere mennesker kan høre de gode nyhetene om Jesus.

Bli sendt ut som misjonær til andre land og folkegrupper – hvor og når Gud vil sende oss.

SAMARBEIDSORGANISASJONER:

We use cookies, to collect information about you for various purposes including: Functional Statistical Marketing. By clicking "accept", you consent for all these purposes.